ГРАФИК приема граждан в комитете по образованию Мингорисполкома

ГРАФИК

 приема граждан в комитете по образованию Мингорисполкома

 

Адрес: 220004 г.Минск, 
ул.Тимирязева, 9А
Телефон приемной: (017) 203-10-60
Факс: (017) 228-01-13
E-mail: komitet@minsk.edu.by